XtremKuir.3 2016

p1020226

Planteig:
Durant 5/6 dies l’alumnat dels cicles formatius de grau mitjà i de grau superior de l’EMA Gaspar Camps desenvoluparan un producte realitzat en cuir a partir de les indicacions donades pel professorat. Aquest producte ha de ser singular per quant posa al límit les prestacions del cuir i proposa aplicacions no convencionals en noves categories de producte.
Cada equip ha de presentar una proposta de producte acabada.

Objectius pedagògics.
· desenvolupar la creativitat
· treball en equip
· transversalitat del disseny
· sensibilitat pel material i noves tecnologies

Objectius de l’escola.
· descobrir possibilitats del cuir
· buscar noves categories de producte
· explorar les noves tecnologies en el cuir
· donar a conèixer el cicle formatiu
· donar a conèixer l’escola