El Repte (briefing)

– Proposem per a aquesta tercera edició de l’XtremKuir la realització d’un titella mecànic amb funcions educatives. Queda lliure què ha d’ensenyar, a qui ho ha d’ensenyar i com ho ha de fer. El robot pot tenir aparença humana, animal o abstracte.

Antecedents.

– El projecte té com a referents els denominats robots socials. La creació d’aquestes robots busca dissenys propers a la persona tant en la seva aparença com en la interacció, solen tenir una funció social –terapèutica, educativa, de companyia, assistencial…–.

S’han realitzat proves i estudis que mostren que les persones estan més atentes a les instruccions que provenen d’un robot, encara que aquest sigui de facció senzilla, que no d’unes instruccions de pantalla encara que aquestes siguin orals o en imatges del mateix robot.

Igual que amb els titelles, les criatures s’hi senten properes, disposades a comunicar-s’hi i a confiar-hi amb l’afegit que, aparentment, no hi ha una persona manipulant-lo.

Els robots socials tant poden tenir una resposta molt complexa amb assistència de intel·ligència artificial, ser dirigits a distància com si fossin un titella tecnològic (WOZ, mètode del mag d’Oz) o un comportament interactiu automàtic més o menys ric segons els sensors i actuadors.

Diverses universitats i instituts hi treballen
http://robotshelpingkids.yale.edu
http://scazlab.yale.edu
http://robotic.media.mit.edu
http://robotics.usc.edu/interaction/

Què es demana.
– S’ha de fer un producte final amb nom i corresponent marca (logotip i imagotip), packaging, fotografia del producte i llibret d’instruccions, més un vídeo il·lustratiu del funcionament d’un màxim de 2 minuts.

Memòria explicativa, de màxim dos fulls, clara i concisa: objectius, explicació del procés, resultats i avaluació. S’hi adjuntarà el mapa conceptual, esbossos, patrons, maquetes…

Making of, de màxim 2 minuts.

Tot es penjarà en un blog dedicat de cada equip.

A part dels valors de tot disseny: funcionalitat, ergonomia, estètica, sostenibilitat, viabilitat… es vol desenvolupar el treball col·laboratiu i d’equip, el pensament transversal i creatiu. Per tant es valorarà l’intercanvi d’idees, les aportacions d’un membre o equip a un altre; així com la creativitat, la capacitat de comunicació i d’escoltar per adaptar-se.

Creació del blog.

– Els diferents equips crearan un blog que actualitzaran cada dia amb imatges i texts explicatius dels avenços fets.

El procés de treball ha de quedar plasmat en el blog que té assignat cada equip.

Cada dia s’haurà de fer una entrada amb els avenços.

Recursos.

– Es facilitarà un conjunt electromecànic de la casa SAM-Labs – https://samlabs.com/info – que consisteix en un conjunt de mòduls independents cada un amb connexió Bluetooth. Els mòduls estableixen la connexió amb un ordinador i una aplicació pròpia permet vincular-los entre si de manera visual amb el ratolí.

Cada equip dedicarà un ordinador a la connexió i programació dels seus blocs/mòduls, baixarà l’aplicació i crearà un compte.

No hi ha soldadures, ni cables, ni codi de programació. El vincle entre mòduls es fa de manera instantània i permet redefinir les funcions fàcilment.

Diverses funcionalitats de l’aplicació ens deixen establir contacte amb Twitter i Facebook, – transmeten i reben text–, també donen connexió MIDI i reprodueixen arxius de so, proporcionen comptadors…

Hi haurà mòduls sensors (inclinació, llum, temperatura i contacte) i actuadors (servo, motor i LEDs)

Disposem també de les plaques Makey-Makey –http://www.makeymakey.com– utilitzades fa dos anys. Si recordem aquestes plaques eren sensibles al tacte de la pell i de qualsevol substància mínimament conductora. Com que l’aplicació de SAMLabs ens deixa activar els mòduls (LEDs, servos, motors, arxius de so…) polsant qualsevol tecla de l’ordinador, podem activar-los també amb qualsevol dels sis contactes de les plaques Makey-Makey. Els mòduls SAM permeten aplicacions a una distància aproximada de 10 metres sense cables, no obstant si utilitzem les Makey-Makey i/o altaveus ens lligaran els cables a l’ordinador.

Si es volen utilitzar arxius de so, tenim el compte a FreeSound:
https://www.freesound.org
USUARI: gasparcamps
MOT DE PAS: 2014gaspar

Per a modificar i gravar sons hi ha les aplicacions gratuïtes Audacity i Ocenaudio: http://www.audacityteam.org
https://www.ocenaudio.com

Equipament electrònic disponible (resum).

– SAM Labs (5 polsadors, 5 LEDs RGB, 3 servos, 3 motors, 3 potenciòmetres, 2 sensors d’inclinació, 1 sensor de llum, 1 sensor de calor, 1 carregador triple

Makey-Makey (5 plaques, cables USB, cables de connexió)

No hi ha de tot per a tots, de manera que els projectes seran diversos amb recursos diversos. Es faran lots i es sortejaran, però els equips podran intercanviar-se el mòduls de mutu acord.
Limitacions de l’equipament.

– Cada un dels mòduls disposa d’una bateria integrada i cada mòdul té una encesa independent de manera que no hi ha un interruptor general. Per fer-lo anar s’ha de posar en marxa cada mòdul i comprovar que no s’ha perdut el vincle en l’aplicació.

Les bateries tenen una bona duració depenent, es clar, de l’ús que se’n faci, i està entorn d’una hora. Són, però, lentes de carregar; una càrrega des de zero poden ser diverses hores Per això cal anar mantenint la càrrega amb els diversos cables USB Micro proporcionats (estàndard en molts mòbils).

Per tant el muntatge que es faci ha de deixar accés manual a tots els mòduls tant per a la recarrega com per posar-los en marxa.

La programació a través de la seva aplicació no té tantes possibilitats com la de programar amb un microcontrolador (p. ex. Arduino) i es poden perdre moltes opcions. Un mòdul de programació en JavaScript intenta compensar aquestes mancances.

El màxim de dispositius Bluetooth 4 que pot connectar un ordinador ve donat pel sistema operatiu, pot ser de 7. Però dispositius que utilitzen molta informació com un altaveu pot limitar aquest nombre; ratolins i teclats sense cable competeixen amb els mòduls. Cal pensar també que hi poden haver interferències de radiofreqüència que limitin la velocitat de reacció i l’abast.

Com s’ha comentat abans si s’utilitza el Makey-Makey el robot queda lligat a l’ordinador amb els cables, igual que si s’hi vol posar un altaveu que passi el so de l’ordinador al robot.
Informació en la xarxa.

– Literatura.–

http://www.creativityinstitute.com/puppetsineducation.aspx http://www.wikilingua.net/ca/articles/a/p/r/Aprendizaje_vicario.html http://robotshelpingkids.yale.edu/overview
http://robotshelpingkids.yale.edu/publications
http://robotic.media.mit.edu/publications/
http://robotics.usc.edu/interaction/old_website/?l=Research:Publications

Exemples.

http://infoanoia.cat/not/16143/robots-per-ajudar-infants-amb-autisme
https://www.jerrythebear.com
http://robotic.media.mit.edu/portfolio/curious-robots/ http://robotic.media.mit.edu/portfolio/storytelling-companion/ http://robotic.media.mit.edu/portfolio/dragonbot/
http://robotic.media.mit.edu/portfolio/leonardo/
http://robotic.media.mit.edu/portfolio/tofu/
http://www.parorobots.com
http://www.mykeepon.com

Vídeos.–
https://www.youtube.com/watch?v=FFwCigfzaak
https://www.youtube.com/watch?v=2ZUn9qtG8ow
https://www.youtube.com/watch?v=ceOjV5lc_10
https://www.youtube.com/watch?v=ZK1r-Q61CE8
https://www.youtube.com/watch?v=7ddlVsSoQJg
https://www.youtube.com/watch?v=lksspaywnVU
https://www.youtube.com/watch?v=vUzhwOhU80Y

Animació i mecànica.–
http://makezine.com/projects/robobrrd/
https://www.youtube.com/playlist?list=PLA37E85060DCD0308
http://animatronicsworkshop.com/?page_id=270
https://www.youtube.com/watch?v=ZoriIh3GFdI https://wiki.blender.org/index.php/Doc:2.4/Tutorials/Animation/BSoD/

Principles_of_Animation/Principles/Appeal

 

Altres informacions útils.–
Coses que sabem.–

• Al titella se li ha de donar una personalitat. Aquest és un treball de disseny
• A les criatures els motiven i atrauen els titelles. Els dóna confiança per parlar i compartir idees. Els ajuda a justificar les respostes.
• Amb els titelles es produeix un aprenentatge per imitació
(aprenentatge vicari http:// www.wikilingua.net/ca/articles/a/p/r/Aprendizaje_vicario.html)
• Els robots socials ocupen un espai entre les joguines inanimades i els éssers vius
• Un rostre similar a l’humà facilita la connexió però la simplificació o exageració dels trets (ninots) redueix la distracció i els fa més propers; els d’aparença animal s’utilitzen per expressions més simples; aquells sense forma biològica són mediadors entre la persona i una tasca.
• Com més realisme i més interacció, més complexitat, més possibles avaries i major cost.
• Mirades curtes i freqüents atrauen més que llargues i espaiades
• Movem la mandíbula inferior per parlar.
• No fa falta que un titella parli per ser efectiu.
• Els titelles funcionen millor fent preguntes que proporcionant informació. Instruccions per a manejar titelles. (http://www.puppetsbypost.com/education).–
• Sempre assegureu-vos que el nen veu el titella animat des del principi i que el desem a casa seva encara ‘viu’.
• El contacte visual és molt important.
• Feu que el titella miri d’un nen a un altre, així sembla que sap de què s’està parlant.
• Mirades ràpides endavant i enrere expressen la seva preocupació.
• Doble anada i tornada amb presses expressa sorpresa.
• Utilitzar el no-contacte visual és també molt útil – si li preguntes al titella alguna cosa amb el seu nom i està mirant el sostre o un altre lloca, és clar que no vol fer cas.
• Cap rígid i els ulls fixos en la direcció oposada expressa ira i rebuig.
• Mirades lentes cap a tu i retirada després, expressen vergonya o dany.
• Moviment del cap – deixar caure el cap expressa tristesa, i moviments lents expressen depressió o somnolència.
• El cap enlaire mostra tossuderia.
• El cap a una banda expressa ira o confusió.
• La boca s’obre en les vocals i es tanca en les consonants, o sigui la boca s’obre i es tanca una vegada per a cada síl·laba.
• Els nens veuen el principi i el final d’una frase, però no el mig.
• La sincronització correcta dóna credibilitat als personatges.
• Mantenir la boca una mica oberta fa com un somriure. La boca fortament tancada pot semblar un nas arrufat especialment quan s’utilitza amb moviments ràpids i espasmòdics.
• Els titelles no s’han de moure tota l’estona.
• Utilitzeu sempre el titella amb el que us sentiu més còmode. Relaxeu-vos i gaudiu!